DIAMANTOVÁ CHOVATELSKÁ STANICE

 
 
 
 
  

  http://i628.photobucket.com/albums/uu10/CHSLittleGoldie/Animation1-1.gif

 

MONTE Little Goldie
 
odchovy:
G9 - H9 - J9 - K9 - O9 - U9 - A10 - F10 - L10 - O10 - U10 - W10 
 
-------------------------
 
GIMBORN Diamant
 
 
   RODOKMEN  
 odchovy:
I10 - J10 - P10 - Q10 - V10
 
-------------------------
 
 KELLSO Mown Hay
 
 
   RODOKMEN
  
     odchovy:
    -
       výstavy: 
  
 
  
-------------------------
 
 
 
 
TOPlist