DIAMANTOVÁ CHOVATELSKÁ STANICE

 

    
 
Informace o výstavách se týkají především standardu A.
Posuzování jednotlivých standardů se liší, posuzují se jiné "položky", jsou trochu jinak uzpůsobené kategorie atd.
Obecné informace jsou však pro všechny standardy stejné.
 
 
   
 

Co to je a jak vypadá zálomek?
Zálomek je v podstatě přehyb na uchu, ouško vtočené dovnitř.
Jeden zálomek je lehká vada, nebrání registraci ani výstavám, ačkoli je za něj při posuzování morče bodově penalizováno.
Naproti tomu dva zálomky se považují za hrubou vadu a takové morče se automaticky vyřazuje i z chovu. 
 

 
 


Co jsou to žábry?
Za ušima vějířkovitě odstávající srst.
Žábry jsou považovány za hrubou vadu a brání nejen výstavám, ale i registraci.

 

 
 

Co je to polydaktýlie?
Polydaktýlií se rozumí mnohaprstost.
Zdravé morčátko má na předních packách čtyři a na zadních packách tři prsty.
Může se ale stát, že se narodí mládě s prstíkem navíc.
Nadbytečný prst je ve většině případů nefunkční a nechává se veterinářem odstranit.
I přesto je takové zvíře z chovu automaticky vyloučeno.

Co znamenají zkratky SG, RG, ATG, CHTG, TG, SKG, BG?                                  

- vlohu pro saténový lesk srsti (satén gen)
- vlohu pro plemeno rex (rex gen)
- vlohu pro plemeno US Teddy (us teddy gen)
- vlohu pro plemeno švýcarský teddy (švýcarský teddy gen)
- vlohu pro dlouhou vlnitou srst (texel gen)
                                                         - vlohu pro plemeno skinny (skinny gen)                                                       - vlohu pro plemeno baldwin (baldwin gen)

Co tyto zkratky znamenají v praxi?
Napoví tabulka.
Berte ji ovšem jen jako statistickou pravděpodobnost.
Klidně se může stát, že po zvířatech satén+nosič SG se ve vrhu narodí všechna mláďata saténová nebo naopak ani jedno.
Zkratka SG je jen příklad (tabulka platí v obměnách i pro RG, ATG atd)
Tak tedy:


!!! Upozornění !!!
V případě saténu je první spojení ovšem nepřípustné,
narodila by se defektní mláďata.

 satén + satén  100% satén
 satén + nosič SG  50% satén a 50% nosičů SG
 satén + normální srst  100% nosičů SG
 nosič SG + nosič SG
25% satén, 25% normální srst,
50% nosičů SG
 nosič SG + normální srst  50% nosičů SG, 50% normální srst

 

Mláďata s normální srstí jsou s mláďaty s SG k nerozeznání, vloha pro SG se dá potvrdit až v následném chovu s vhodným partnerem.
Toto ovšem neplatí v případě mláďat, která jsou přímými potomky saténového rodiče.
Po saténovém rodiči mají SG všechna mláďata, která nejsou sama saténová
.
 


Jaká plemena morčat jsou uznána standardem se dozvíte zde:
http://www.klubmorcat.cz/morcata-plemena/

Jaké barvy morčat jsou uznány standardem zase tady:
http://www.klubmorcat.cz/morcata-barvy/

Která plemena spolu křížit a která ne?
Obecně platí, že připouštíme pigmentové barvy s pigmentovými a bezpigmentové barvy
s bezpigmentovými, dále krátkosrstá plemena s krátkosrstými a dlouhosrstá
s dlouhosrstými.
Je to ale samozřejmě mnohem složitější.


Zajímá vás i genetika?
http://www.savonnier.cz
 
Co mám udělat, když chci chovat čistokrevná morčata a jezdit s nimi i na výstavy?
Je nutné se stát členem klubu chovatelů morčat.
 
Jak se mohu stát členem klubu chovatelů morčat?
Na stránkách
http://www.klubmorcat.cz
je ke stažení přihláška do klubu + všechny další potřebné informace.

Co je to PP?
PP je zkratka pro Průkaz Původu (rodokmen)

Která mláďata mají nárok na oficiální PP?
PP vystavuje pouze chovatel - člen klubu chovatelů morčat.
Nárok na oficiální rodokmen mají pouze standardní zvířata, která mají alespoň jednoho z rodičů registrovaného.


Co je to registrace?
Registrace (uchovnění) se zpravidla provádí v rámci výstav, kdy morčata - adepty pro uchovnění - prohlédne posuzovatel (tj. člověk oprávněný registraci provést).
Pokud bude morče odpovídat standardu, dostane své registrační číslo a stane se tak chovným.

     
 
Čeští posuzovatelé morčat:
 
 
       Ing. Petr Tejml      
 
 
    
Petra Tomášková  
 
  
 MVDr. Denisa Vítková

 
  
Mgr.et Bc. Andrea Kroftová
   
 
 Ing. Eva Levá

 
 
 Bc.et Bc. Lenka Fuksová

 
   Mgr. Anna Prikrtová  
 
Bc.Aneta Raušová

 
 
Eliška Poláčková
 
Mgr. Jiří Kytner

 
   

Co je k registraci třeba?
Majitel zvířete musí být členem klubu chovatelů morčat, morče musí odpovídat standardu (viz výše), dále je třeba předložit PP+kopii PP registrovaného jedince a členský průkaz majitele/chovatele.
V současné době stojí jedna registrace 30,- Kč.
 
 

 A jak je to s výstavami?                                                                       Vystavovat morčata mohou opět jen členové klubu chovatelů morčat.
Vystavují se jen zdravá, standardu odpovídající zvířata.
Samice nesmí být březí ani kojící, samec nesmí být kastrovaný.
Vystavovaná morčata se dělí do kategorií podle následujících kritérií:
Třída BABY - od 500g a do pátého měsíce věku
, třída JUNIOR od dosaženého pátého až do devátého měsíce věku a třída ADULT od dosaženého devátého měsíce věku výše.
Na výstavu je třeba dovézt i tzv. veterinární potvrzení, které vystaví veterinář a garantuje tím, že jmenované zvíře je klinicky zdravé. Cena tohoto potvrzení se pohybuje v rozmezí 20,- - 100,- Kč. Jistě ale existují i veterinární ordinace, které si účtují více.

A jak to tedy vypadá v praxi?
Seznam plánovaných výstav se nachází zde: 
Nejprve je třeba se zde zaregistrovat, toto uživatelské jméno a heslo pak bude možné používat v rámci všech výstav.
U vybrané výstavy je třeba si přečíst výstavní podmínky, ve kterých se dozvíme ty nejdůležitjší informace. Kde a kdy se výstava koná, v kolik hodin končí přejímka
(do kolika hodin je nutné zvířata na výstavu dovézt), kdy bude předpokládaný konec výstavy, který z posuzovatelů na výstavě bude posuzovat, jaká je výše klecného a zápisného a na jaký účet je třeba odeslat platbu, kdy je uzávěrka přihlášek, jaká ocenění a v jakých kategoriích se budou zadávat atd.
Pokud s výstavními podmínkami souhlasíme, můžeme se přihlásit.
Morčata se vystavují ve třech standardech a to v A, B a C.
Do standardu "A" patří všechna uznaná plemena, čili z krátkosrstých je to hladké,
anglický i americký crested, rex, us teddy, švýcarský teddy a rozeta.
Z dlouhosrstých pak šeltie, coronet, merino, texel, peruánec, alpaka a lunkarya peruánec.
Všechna výše jmenovaná plemena i v saténu.
Do standardu "B" náleží bezsrstá plemena skinny a baldwin a obří plemeno cuy.
Do standardu "C" přihlašujeme pouze mazlíky, čili morčata nečistokrevného původu,
případně i ta čistokrevná, která ovšem mají nějakou tu "vadu na kráse",
která jim brání soutěžit ve standardu A, jako jsou například žábry, zálomky, málo druhé či třetí barvy, nadpočetná mléčná žláza a podobně.
Morčata vystavujeme buď jako jednotlivce, případně v kolekci nebo jako chovnou skupinu.
Kolekci tvoří čtyři morčata stejného plemene, stejné barvy a stejné třídy a musí v ní být zastoupena obě pohlaví.
Pro chovnou skupinu platí totéž co pro kolekci, zvířata ovšem nemusí být ve stejné věkové třídě.
Na většině výstav lze také soutěžit s páry.
Pár tvoří samec a samice stejného plemene a stejné barvy, kteří nemusí být ve stejné
věkové třídě.
Správně vyplníme veškeré požadované údaje o morčatech, která chceme vystavit a včas
(do uzávěrky) odešleme platbu.
Po příjezdu na výstavu prochází zvířata přejímkou, kdy veterinář zkontroluje, zda morčata nejeví známky nějakého onemocnění, nemají-li všenky a podobně.
Odevzdáme zde veterinární potvrzení a obdržíme lísteček se jmény svých zvířat a čísly klecí, ve kterých budou vystavena.
Budou-li morčata při přejímce shledána způsobiými, umístíme je do jim přidělených klecí.
 
Co všechno se na morčeti hodnotí?
Typ a stavba těla, hlava, oči a uši, hustota (struktura), délka a barva (kresba) srsti,
v případě saténu i lesk a dále pak ještě kondice a prezentace.
Maximální dosažitelný počet bodů je 100.
Za každou položku nanejvýše 15 bodů, za kondici a prezentaci maximálně 10.
Hodnotí se takto:
 
98 - 100  vynikající (V)
95 - 97,5   výborný (HV)
93 - 94,5 velmi dobrý (SG)
90 - 92,5   dobrý (G)
89,5 a méně   nedostatečný (NB)
0  diskvalifikace (D)
 
      
 
   
 
Posuzovací lístky se liší nejen podle standardu, ale i podle jednotlivých plemen atd.
Pro představu zde nabízíme ukázku posuzovacích lístků pro plemeno, které chováme,
čili pro plemeno hladké a hladké satén.
 
Je třeba morče před výstavou nějak připravit?
Samozřejmě.
Morče musí mít čistou a upravenou srst, čisté uši, musí mít správně zastřižené drápky, vyčištěnou anální žlázu, musí být v dobrém výživovém stavu ...
 
Jak mohu se svým morčetem získat titul šampion, grandšampion, interšampion?
Na každé výstavě, které se morče zúčastní a obdrží minimálně 96 bodů včetně a více, získá takzvanou kartičku čekatele šampiona.
 
 
 
 
Pokud obdrží celkem 5 kartiček čekatele šampiona, má nárok na titul "šampion".
Pokud získá 10 kartiček, pak na titul "grandšampion" a pokud získá 5 kartiček,
z nichž alespoň 3 budou ze zahraničních výstav, pak i na titul "interšampion"
Také platí, že všech 5 kartiček musí být minimálně od dvou různých posuzovatelů a podmínkou pro udělení titulu CZCH je rovněž nutnost získat alespoň jednu čekatelskou kartičku ze třídy adult a s tím, že první a pátou kartičku musí dělit minimálně doba šesti měsíců. U titulu CZGCH již toto pravidlo neplatí, jen počet minimálně dvou různých posuzovatelů zůstává zachován.
O tituly je třeba zažádat a to tak, že získané kartičky spolu s kopií PP předmětného morčete (v případě, že žádáne o titul grandšampiona, tak i s kopii uděleného titulu šampiona) zašleme na adresu slečny Michaely Králíčkové, která má správu šampionů na starosti.
Obyčejně na adresu: U Ládek 239/47 Strašín 251 01
nebo doporučeně na adresu: Equiservis s.r.o. Michaela Králíčková Obchodní 977 Rudná 252 19
Od ledna 2011 je vydání titulů zpoplatněno částkou 100,- Kč.
Proto tedy současně s žádostí provedeme platbu na klubové číslo účtu: 0135300369/0800
Do zprávy pro příjemce uvedeme své jméno a příjmení a zároveň jméno morčete,
pro které o titul žádáme.
Jako variabilní symbol uvedeme trojčíslí 888 + číslo svého členského průkazu.
Jakmile bude naše žádost vyřízena a platba připsána na účet, bude nám poštou,
případně na nějaké výstavě, titul předán.   
 
 
 
A jak se soutěží o titul pro chovatelskou stanici?
Tato soutěž se týká samotné chovatelské stanice a vypovídá hlavně o tom, jak kvalitní morčata pro další chov a výstavy se v ní rodí a odchovávají.
Z toho tedy vyplývá, že získá-li morče titul šampiona, tento náleží do chs, kde morče žije a tomu, kdo jej vystavuje.
Ovšem do soutěže o titul pro chovatelskou stanici se toto ocenění "započítává" pro jeho chs domovskou, čili do chovatelské stanice, ve které se morče narodilo.
Kolik odchovaných šampionů je pro jaký titul potřeba, zodpoví tabulka.
   
 5 morčat s titulem šampion  bronzová chovatelská stanice
 10 morčat s titulem šampion  stříbrná chovatelská stanice
 15 morčat s titulem šampion  zlatá chovatelská stanice
 30 morčat s titulem šampion  platinová chovatelská stanice
 50 morčat s titulem šampion  diamantová chovatelská stanice
 
     
 
 
 
 
 
 
 
TOPlist